top of page

iPaaS vs. Integration as a Service 🚀


Mangel på ressurser og krav om å lansere produkter raskere gjør det ofte vanskelig å lage direkte koblinger til tredjepartssystemer. For å løse dette ser vi på to vanlige integrasjonsmetoder: Integration Platform as a Service (iPaaS) og Integration as a Service. Begge metodene har sine fordeler og ulemper, som sammenlignes i flere nøkkelområder.


Hva er iPaaS? ☁️


(iPaas : Integration Platform as a Service)

iPaaS er et skybasert verktøysett som kobler programvareapplikasjoner, uavhengig av om de er lokale eller i skyen. Det inkluderer komponenter som forhåndslagde tilkoblinger, visuelle integrasjonsflyter, mapping, og overvåkning.


Eksempel på leverandør : Make.com, Zapier, PowerApps


Fordeler og begrensninger ved iPaaS:


  • Tid til integrasjon: Kan variere fra raskt til tregt, avhengig av kompleksitet.

  • Integrasjonsmetode: Lavkode eller ingen kode.

  • Ressurskrav: Krever middels teknisk kompetanse og dedikerte spesialister.

  • Skalerbarhet: Varierer, spesielt for komplekse tjenester.

  • Kostnad: Varierende, men generelt sett høy dersom man tar høyde for abonnementspris og internt ressursbruk. For veldig enkle integrasjoner, f.eks. overføring av leads fra Facebook til CRM eller lignende oppgaver, er pris generelt sett lavt. 


Hva er Integration as a Service? 🌐


Dette er et tjenestemodell hvor integrasjonsbehov outsources til en leverandør som håndterer alt fra planlegging til vedlikehold. Dette reduserer behovet for interne tekniske ressurser. 


Eksempel på leverandør : Emonkey AS


Fordeler og begrensninger ved Integration as a Service:


  • Tid til integrasjon: Rask, avhengig av tjenesteleverandørens teknologi og tilnærming.

  • Integrasjonsmetode: Ingen kode nødvendig for kunden.

  • Ressurskrav: Svært få interne ressurser, ingen teknisk kompetanse nødvendig.

  • Skalerbarhet: Full skalerbarhet.

  • Kostnad: Lav til Medium, men ofte raskere avkastning på investeringen sammenlignet med iPaaS.


Endelig vurdering 🏆


Valget mellom iPaaS og Integration as a Service avhenger av bedriftens behov. For interne integrasjoner med en dedikert IT-avdeling kan iPaaS være passende. For mer komplekse behov og eksterne integrasjoner (f eks kunder til et regnskapsbyrå) er outsourcing til en integrasjons tjenesteleverandør ofte mer økonomisk og raskere. Integration as a Service er også mer forutsigbar, siden du vet prisen du betaler på forhånd. Tjenesten påvirkes heller ikke av bedriftens interne kapasitet, slik som sykdom, ferie, utviklere som slutter, eller at andre prosjekter må prioriteres.


🔍 Hva er din erfaring med iPaaS eller Integration as a Service? Del dine tanker i kommentarene! 

Comments


bottom of page