top of page

Velg rett prismodell for dine regnskapstjenester!

Oppdatert: 25. mai

2023 var året da AI ble satt på agendaen for de fleste bedrifter. Teknologien utvikler seg stadig, og vi lever i en verden der vi vil fortsette å effektivisere de aller fleste prosesser.


Tradisjonelt sett har regnskapsbyråer og regnskapsførere fakturert for sine tjenester per time, men mange byråer har allerede begynt å teste ut og levere deler eller alle tjenester til fastpris.


I dette innlegget vil vi diskutere fordeler og ulemper med prismodellen, både på kort og lang sikt, samt ut fra forskjellige variabler.Pris per time eller fastprismodell.


Fordeler med fastpris


  • I tråd med kundeverdi: Fastpris på tjenester skaper et insentiv til å forbedre og effektivisere tjenestene. Det betyr ikke at de som tar pris per time ikke er effektive, og de kan også være raskere enn byråene som tar fastpris, men fastprismodellen belønner effektivitet og verdi.


  • Forutsigbarhet: Fastpris gir klientene en klar forståelse av hva de kan forvente å betale. Dette gjør det enklere for dem å planlegge sine budsjetter og reduserer økonomisk usikkerhet.


  • Effektivitet og produktivitet: Ved å automatisere repeterende oppgaver gjennom integrasjoner med regnskapssystemer, kan regnskapsførere jobbe mer effektivt. Dette gjør det mulig å fullføre oppgaver raskere.


  • Enklere å markedsføre: Stadig flere kunder forventer å kunne se priser direkte på nettsiden, spesielt for tjenester som ofte er relativt standardiserte. For regnskapsbyråer, som for alle andre bedrifter, er det avgjørende å tiltrekke nye kunder. En prismodell basert på fastpris eller abonnement, er enklere å håndtere når man markedsfører seg i forskjellige kanaler.


Ulemper


  • For byråer og regnskapsførere som ikke helt kjenner til tidsbruk og som kanskje ikke kjenner til eventuelle utfordringer eller tidsbruk når man får inn nye klienter, finnes det alltid en risiko for at man bruker mer tid enn det man har tatt høyde for.

  • Fastprisavtaler kan redusere fleksibiliteten for både klienter og regnskapsførere når det gjelder å tilpasse seg endrede behov eller uventede situasjoner som oppstår i løpet av arbeidsprosessen.

  • Effektivisering og endringer kan være tidkrevende, og for de som ikke sitter med teknisk kompetanse og har ressurser som kan jobbe med effektivisering, vil endringen være utfordrende.

  • Endring av prismodell kan kreve endringer i hvordan man måler produktivitet. Dette gjelder både i forhold til kundetilfredshet og hva ansatte og ledere måles på relatert til effektivitet.


Hva er verdien for kunden?


For alle bedrifter handler det til slutt om hvilken verdi man leverer til sine kunder, og dette tror vi kanskje er den største fordelen med å ha en modell som er basert på fastpris.

Fastpris på tjenester skaper et insentiv til å forbedre og effektivisere tjenestene, fremmer kommunikasjon med kunden, og motiverer byråer til proaktivt å finne nye muligheter for å komplementere eksisterende kundebehov. De som opererer med timebasert prising kan selvfølgelig være like effektive og proaktive, men økt effektivitet vil for dem som selger tjenester per time få lavere inntekter.


Sluttkommentar


Som nevnt finnes det både fordeler og ulemper med fastpris, men dette kan i de fleste tilfeller løses med en modell der man pakkerer løsningene og kan kombinere fast og variabel prising. Vi har ikke fasiten på den beste løsningen, men effektivisering vil fortsatt være viktig uansett hvilken type modell man bruker. Dersom man ser på andre bransjer, så er jo trenden generelt at bedrifter går mer mot abonnement og fastpris, det er veldig mulig at dette også vil pushe flere byråer mot denne måten å prise sine tjenester på.


Emonkey kan assistere med effektivisering av regnskap gjennom å tilby integrasjoner mellom de fleste betalingsløsninger, nettbutikker, kassesystem og regnskapsprogram. Ønsker du finne tilgjengelige integrasjoner for forskjellige regnskapssystem, så finner du det her.

Comments


bottom of page