top of page

Unimicro + Stripe

Automatisk postering av oppgjørsfiler fra Stripe.

I samarbeid med dere setter vi opp hvilke konti utbetalinger, gebyrer og transaksjoner skal føres på.

Har du nettbutikk kan vi sjekke muligheter for matching innbetalinger Stripe automatisk mot bilag fra nettbutikken.

Hvordan opprette API nøkkel i Stripe

Oppstart: 0 NOK 

Per Mnd: 295 NOK 


Abonnement faktureres per 3 mnd og har ikke noe bindingstid utover fakturert periode.bottom of page