top of page

Unimicro + Dintero

Automatisk postering av oppgjørsfiler fra Dintero.

I samarbeid med dere setter vi opp hvilke konti utbetalinger, gebyrer og transaksjoner skal føres på.

Har du nettbutikk kan vi sjekke muligheter for matching innbetalinger Dintero automatisk mot bilag fra nettbutikken.

Hvordan opprette API nøkkel i Dintero

Oppstart: 0 NOK 

Per Mnd: 295 NOK 


Abonnement faktureres per 3 mnd og har ikke noe bindingstid utover fakturert periode.bottom of page