top of page

Eika Regnskap og Vipps

Automatisk postering av oppgjørsfiler fra Vipps til Eika Regnskap. Har du nettbutikk kan vi matche innbetalinger Vipps automatisk mot bilag fra nettbutikken.

Les mer om integrasjonen her

Oppstart: 0 NOK 

Per Mnd: 295 NOK 


Abonnement faktureres per 3 mnd og har ikke noe bindingstid utover fakturert periode.bottom of page