top of page

Azets Complete og Teller Nets

Automatisk postering av oppgjørsfiler fra Nets Teller.

I samarbeid med dere setter vi opp hvilke konti utbetalinger, gebyrer og transaksjoner skal føres på.bottom of page