top of page

Azets Complete og Svea

Eliminer behovet for manuelle rapporter fra Svea ved å automatisere din bokføring til Azets! Vi hos Emonkey sørger for at alle Svea-oppgjør automatisk posteres på relevante konti for utbetalinger, gebyrer, og mellomregninger. Vår service inkluderer fullt teknisk oppsett, så dere kan fokusere fullt og helt på virksomheten.bottom of page