Vi er spesialister på integrasjoner og fjerner tidstyver for deg

Vi er spesialister på integrasjoner. Primært mellom ulike skybaserte løsninger mot regnskapssystemer. Gode integrasjoner fjerner tidstyver og bidrar til at dere blir mer effektive. Ved hjelp av integrasjonsplattformen vi bruker, kan vi automatisere prosessene til over 500 SaaS-løsninger.

Integrasjoner
Power Bi
PowerOffice
Sales Force
Ledige stillinger ->
Integrasjonsrådgivning

Integrasjonsrådgivning

Med over 18 års erfaring fra IT- og regnskapsbransjen og operative integrasjonsleveranser, har vi opparbeidet oss solid kompetanse og ekspertise. I tillegg kjenner vi de fleste systemer og er godt kjent med kravene i bokføringsloven. Vi har mao. et god grunnlag for å rådgi i valg av løsning, hvilke integrasjoner som fungerer og hvordan dette kan settes opp mest mulig effektivt.

Mer info
Integrasjon mot regnskapssystemet

Integrasjon mot regnskapssystemet

Integrasjoner er vår kjernekompetanse. Gjennom integrasjonsplattformen vi bruker, har vi mulighet til å automatisere prosessene til over 500 SaaS-løsninger. Det er viktig for oss at løsningen vi setter opp fører til at du får en enklere hverdag og sparer tid. Vi setter oss derfor godt inn i hvordan dere jobber, rutiner og systemer før vi setter opp løsningsforslag.

Mer info
Automatisering av filbaserte løsninger

Automatisering av filbaserte løsninger

Mange har fortsatt løsninger som ikke har et API, men som baserer seg på eksport- og import av filer (CSV, XML, TXT eller Json). Dette kan for eksempel være omsetningstall fra et kassasystem eller lignende. Slike systemer kan fungere godt og det kan være gode grunner til å beholde det. Har du et slikt system kan vi fortsatt sette opp en automatisert løsning via e-post, ftp-server eller lignende. Hva som er den beste løsningen for deg, avhenger av systemet.

Mer info
Uttrekk av data for rapportering

Uttrekk av data for rapportering

Mange sitter med flere systemer som hver for seg har enorme mengder data. Det essensielle er å trekke ut riktig data, og de dataene som gir dere verdi. Det er derfor viktig å vite hvilke data man trenger, men også hva dataene skal benyttes til, slik at selskapet kan prestere bedre og ta bedre beslutninger. Vår spisskompetanse er å trekke ut relevante data og gjøre tilgjengelig for rapporteringsløsning av deres valg, slik at 1+1=3.

Mer info

Vi har erfaring med mange systemer.

Vi har en generelt interesse i sky basert løsninger og prøver å følge med hva som finnes på markedet. Sammen med våre kunder har vi satt opp mange løsninger som har effektivisert hverdagen. Vi har kunnskap og erfaring med fleste skybaserte regnskapssystemer i Norge, Danmark og Sverige.

Finner du ikke det du trenger?

Kontakt oss

Gjør systemet ditt smartere

Start nå

Motta epost når vi har nye integrasjoner!

Kontakt