top of page

Tjenester

Vi leverer både standardiserte og spesialtilpassede integrasjoner, enten direkte til bedrifter eller gjennom våre samarbeidspartners. 

Rådgivning

Som din integrasjonsrådgiver evaluerer vi din nåværende løsning og hjelper med valg av ny. Vi sikrer at du får et system som møter dine behov, støtter bedriftens vekst og forbedrer prestasjonen ved å tenke kreativt og løsningsorientert.

Integrasjoner regnskap

Integrasjoner er vår kjernekompetanse. Gjennom integrasjonsplattformen vi bruker, har vi mulighet til å automatisere prosessene til over 500 SaaS-løsninger.

Integrasjon - filbaserte løsninger

API benyttes for å utveksle data mellom to forskjellige applikasjoner, f.eks. ved å overføre data fra et timeføringssystem til et regnskapssystem. Dette gjøres stadig oftere og i stadig større utstrekning.

Data og rapportering

Vår spisskompetanse er å trekke ut relevante data og integrere disse med regnskapssystemet slik at 1+1=3. Det essensielle er derfor å trekke ut riktig data, og de dataene som gir dere verdi.

Rådgivning med oss

Ta kontakt for en prat, vi hjelper deg gjerne og henvendelser er så klart uforpliktende. 

bottom of page