top of page

Poweroffice + Klarna

Effektiviser regnskapsføringen med Klarna til PowerOffice Go-integrasjon. Automatiser oppgjør, postering av gebyrer og transaksjoner.

Bilag overføres til importområde i PowerOffice Go ved hver utbetaling fra Klarna, med mulighet for automatisk posting til hovedbok etter behov.

Har du nettbutikk og ønsker matching mellom bilag og utbetalinger fra Klarna, ta kontakt med oss så sjekker vi muligheter.

Les mer om integrasjonen her


Oppstart: 0 NOK 

Per Mnd: 295 NOK 


Abonnement faktureres per 3 mnd og har ikke noe bindingstid utover fakturert periode.bottom of page