Rådgivning innen automatisering og integrasjoner

Rådgivning innen automatisering og integrasjoner

Som din integrasjons rådgiver, hjelper vi deg med evaluering av dagens løsning og valg av ny. Vi er opptatt av å «tenke utenfor boksen» og på den måten sikre at du får rett system og løsning. Vi gir deg løsninger og den informasjonen du og dine medarbeidere faktisk trenger slik at dere kan konsentrere dere om det dere er best på – nemlig driften!

Vi er operative fagfolk som også gir råd innen integrasjon, automatisering og systemer.

Se for deg at du skal bygge på huset ditt. Du kontakter en snekker som kommer på befaring. Basert på de planer og behov du beskriver og snekkerens erfaring og kompetanse, gir han råd til valg av materialer, romløsning, farger, belysning o.l. Dette er en ganske vanlig situasjon og plutselig er snekkeren blitt rådgiver, og ikke kun en som bygger. Slik er det også for oss.

Med integrerte systemer unngår du manuelle operasjoner

Mange har benyttet de samme systemene i en lengre periode, og ofte består systemene av en kombinasjon av manuelle operasjoner og digitale verktøy. Resultatet kan være at man får dårligere oversikt og bruker mye tid på å samle nødvendig informasjon. Dette fører ofte til at man tar beslutninger basert på utdatert eller kanskje også feil informasjon.

Med automatiserte prosesser og integrerte systemer slipper du dette og får raskt tilgang til oppdatert informasjon og unngår manuelle operasjoner. 

Vi setter oss inn i hva dere jobber med, hva dere har behov for og hvordan dere jobber. Dette, kombinert med vår erfaring med integrasjon og automatisering, danner grunnlaget for vår rådgivning.

System uavhengig integrasjon og automatisering

Hos oss finnes det ingen skjulte avtaler eller kick back modeller. Vi er et selvstendig selskap og 100% system uavhengige. Vi anbefaler derfor de systemene og integrasjonene som er best for deg og selskapet. Anbefalingen baserer seg på mange års erfaring med mange forskjellige systemer og løsninger.

Gjennom 10 år med integrasjon og automatisering har vi opparbeidet betydelig erfaring. Vi har jobbet mye med netthandel, logistikk og CRM, men kan i prinsippet jobbe med og for alle bransjer.

Vi jobber etter standard prosjektmetodikk og fordelen er at vi også utfører prosjektet i tråd med egen rådgivning, om du ønsker det. Det betyr at du kan benytte oss som rådgivere eller også til å gjennomføre prosjektet.

Gjør systemet ditt smartere

Start nå

Motta epost når vi har nye integrasjoner!

Kontakt