top of page

Fiken + Dintero

Automatiser oppgjør fra Dintero til Fiken. Denne integrasjon tar seg postering av gebyrer, oppgjør og transaksjoner på balansekonto satt opp i Fiken.

Bilag blir opprettet automatisk hver gang det er oppgjør fra Dintero.

Hvordan opprette API nøkkel i Dintero

Oppstart: 0 NOK

Per Mnd: 295 NOK 


Abonnement faktureres per 3 mnd og har ikke noe bindingstid utover fakturert periode.
bottom of page