top of page

Sparebank 1 Regnskap+ Stripe

Automatisk postering av oppgjørsfiler fra Stripe til Sparebank1 Regnskap.

I samarbeid med dere setter vi opp hvilke konti utbetalinger, gebyrer og transaksjoner skal føres på.

Oppstart: 0 NOK 

Per Mnd: 295 NOK 


Abonnement faktureres per 3 mnd og har ikke noe bindingstid utover fakturert periode.bottom of page