Automatisering av filbaserte løsninger

Automatisering av filbaserte løsninger

API benyttes for å utveksle data mellom to forskjellige applikasjoner, f.eks. ved å overføre data fra et timeføringssystem til et regnskapssystem. Dette gjøres stadig oftere og i stadig større utstrekning.

Likevel er det fortsatt mange løsninger som ikke har en API, men som baserer seg  på eksport- og import av filer (CSV, XML, TXT eller Json). Dette kan for eksempel være omsetningstall fra et kassasystem eller lignende. Slike systemer kan fungere godt og det kan være gode grunner til å beholde det. Men fortvil ikke. Vi kan fortsatt sette opp en integrasjon via e-post, ftp-server eller lignende. Hva som er den beste løsningen for deg, avhenger av systemet.

Uansett bransje eller størrelse hjelper automatisering å ta din virksomhet videre. Gjennom evaluering av filene, implementering av nye løsninger hjelper vi dere å skalere. Automatisering gir nye muligheter.

Gjør systemet ditt smartere

Start nå

Motta epost når vi har nye integrasjoner!

Kontakt