Emonkey Byrå

Emonkey Byrå

Integrasjonsspesialisten innen byråbransjen

Regnskapsbransjen jobber stadig mer som en IT-rådgiver og sparringspartner for sine kunder. Ulike forsystemer skal sys sammen og integreres med kunden sitt regnskapssystem. Det kan f.eks. være transaksjoner fra kasse system, vipps og teller oppgjør som bokføres manuelt. Vi ønsker å være bransjens samarbeidspartner på integrasjoner og bistår dere i arbeidet med automatiseringen.

Når arbeidsprosessene automatiseres, vil det være behov for å se på prismodell ut til sluttkunden. Vi ønsker å bidra til at regnskapsbransjen øker sin lønnsomhet i denne prosessen og har innarbeidet gode løsninger. Vi er en av de få leverandørene som leverer en transaksjonsbasert plattform uten eller med minimale oppstartskostnader.

Emonkey har utviklet en unik kompetanse i regnskapsbyråbransjen innen integrasjon, automatisering og effektivisering. Vi er godt kjent med bransjens utfordringer og vet at tid er en mangelvare. Det er tidkrevende å få oversikten over hvilke løsninger de ulike kundene har. Vi bistår med å se helheten og lager en plan på hvordan dere kan gå fra manuelle bilagsprosesser til full automatikk. Vi blir gjerne med dere ut i kundemøter. På denne måten finner vi gode og effektive løsninger som sparer tid, både for dere og sluttkunden. Sammen finner vi sømløse integrasjoner som automatiserer og effektiviserer bilagsføringen, samtidig som reglene ihht. bokføringsloven blir opprettholdt.

Etter mange års arbeid med regnskapsbransjen har vi utviklet gode løsninger for de aller fleste forsystemer. Mange har relativt like arbeidsprosesser. Er det behov for mer tilpassede løsninger, setter vi løsningen opp i et testmiljø som sikrer rett flyt av transaksjonene, før vi går «live»

Vi starter med integrasjon av de systemer hvor dere får raskt gevinst og hvor dere kan spare tid. Deretter sikrer vi integrasjon, automatisering og effektivisering av de øvrige funksjonene og prosessene.

Vi ønsker å være bransjens foretrukne samarbeidspartner i arbeidet med å integrere, automatisere og effektivisere. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Ta kontakt med oss

Kontakt oss

Gjør systemet ditt smartere

Start nå

Motta epost når vi har nye integrasjoner!

Kontakt